ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลดอยเต่า

โรงพยาบาลดอยเต่าเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง บนเนื้อที่ 54 ไร่ 12 ตารางวา เริ่มเปิดดำเนินการให้บริการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2527 อำเภอดอยเต่าถือเป็นอำเภอที่มีความทุรกันดารระดับ 2.1 มีระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงอำเภอดอยเต่าประมาณ 127 กิโลเมตร อำเภอดอยเต่ามีพื้นที่ประมาณ 803.9 ตารางกิโลเมตร มีประชากรจำนวน 27,178 คน (ฐานข้อมูลอำเภอดอยเต่า 1 กรกฎาคม 2557)

ข้อมูลวันที่ 15 ม.ค. 2564 01:11