ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลแม่จริม

พ.ศ.2527              ได้รับงบประมาณจากทางราชการในการสร้างโรงพยาบาลแม่จริม บริเวณพื้นที่ของ

“แม่จริม คริสเตียนคลินิค” เปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง อย่างเป็นทางการ เมื่อ ตุลาคม 2527

พ.ศ.2539              ได้รับงบประมาณก่อสร้างขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียงพ.ศ.2540

พ.ศ.2540              เปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง อย่างเป็นทางการ เมื่อ เดือน

พฤศจิกายน 2540

ข้อมูลวันที่ 1 พ.ค. 2561 02:15