ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลบ้านตาขุน

              โรงพยาบาลบ้านตาขุน เดิมเป็นโรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลพนม เปิดบริการ โดยไม่ได้รับผู้ป่วยไว้รับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อปี พ.ศ.2531 ปัจจุบันได้ยกขนาดเป็นโรงพยาบาล 10 เตียง โดยสร้างใหม่ ห่างจากโรงพยาบาลเดิมประมาณ 2 กิโลเมตร ด้วยเงินงบประมาณของปี 2535 มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ เปิดให้บริการวันที่ 12 ธันวาคม 2539 ปี พ.ศ.2544 สร้างศาลาอเนกประสงค์สำหรับใช้จัดกิจกรรมและจัดประชุม ด้วยเงินบริจาค ปี พ.ศ.2545 สร้างห้องพิเศษ 2 ห้อง ด้วยเงินบริจาค

โรงพยาบาลบ้านตาขุน ขนาด 10 เตียง

ข้อมูลอำเภอ

 • ที่ตั้งห่างจากตัวเมือง 70 กิโลเมตร
 • ขนาดพื้นที่ 1 ,320 ตารางกิโลเมตร
 • การปกครอง มี 4 ตำบล 29 หมู่บ้าน
 • ประชากร 14 ,142 คน ศาสนา พุทธ
 • อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนยางพาราและสวนผลไม้ รายได้เฉลี่ยต่อปี 16 ,393 บาท
 • ร้านขายยา 4 แห่ง
 • คลินิกแพทย์ 3 แห่ง
 • โรงพยาบาลเอกชน - แห่ง
 • สถานีอนามัย 6 แห่ง
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • เขื่อนรัชชประภา
 • สนามกอล์ฟ 18 หลุม
 • อ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา
 • อุทยานแห่งชาติเขาสก
 • น้ำตกโตนกุยซี้

 

 

ข้อมูลวันที่ 21 พ.ย. 2554 00:01