แพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุรีเวช
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ศัลยแพทย์ Full Time Part Time
1 ศัลยศาสตร์ 2
2 ประสาทศัลยศาสตร์
3 ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
4 ศัลยศาสตร์ทรวงอก
5 ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 1
6 กุมารศัลยศาสตร์
7 ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
8 ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
9 ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
10 ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
11 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 5
12 ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
       
ลำดับ สูติ-นรีแพทย์ Full Time Part Time
1 สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา 1 6
2 เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
3 มะเร็งนรีเวชวิทยา
4 เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
5 เวชศาสตร์เชิงกรานและศัลยศาสตร์ซ่อมเสริม