เข้าสู่ระบบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสาวเอ้
 
รหัสหน่วยงาน   รหัสหน่วยงาน 9 หลัก ตรวจสอบ
รหัสผ่าน   ลืมรหัสผ่าน , ตรวจสอบสถานะ
 
 
   ลงทะเบียนผู้ดูแลข้อมูล
   เอกสารประกอบการใช้งานระบบ
   ตรวจสอบสถานะข้อมูลเบื้องต้น
   สรุปข้อมูลทรัพยากร

  ติตต่อสอบถาม
แจ้งพบปัญหาการใช้งาน karoon@hiso.or.th
โทร. 0-2589-2490 ต่อ 108
ด้านข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
    - กลุ่มพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
โทร. 0-2590-1494
ด้านรหัสหน่วยงาน
    - กลุ่มพัฒนามาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ
โทร. 0-2590-1492
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play GIS Health ดาวน์โหลดได้ที่ App Store