ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.บ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท
   
  หลักเกณฑ์ตรวจสอบข้อมูล
รพ.สต.บ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท   

รหัส 06116

ที่อยู่

ที่ตั้ง จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.พระบาท หมู่ 3

โทรศัพท์ แฟกซ์

อีเมล์        เว็บไซต์
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล

ชื่อผู้บริหาร

ประวัติสถานพยาบาล

 

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 28 ก.พ. 2561 19:55