ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฟ่อน ตำบลชมพู
   
  หลักเกณฑ์ตรวจสอบข้อมูล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฟ่อน ตำบลชมพู   

รหัส 06117

ที่อยู่

ที่ตั้ง จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.ชมพู หมู่ 2

โทรศัพท์ แฟกซ์

อีเมล์        เว็บไซต์
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล

ชื่อผู้บริหาร

ประวัติสถานพยาบาล

 

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 29 มี.ค. 2561 15:16