ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.บ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ
   
  หลักเกณฑ์ตรวจสอบข้อมูล
รพ.สต.บ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ   

รหัส 06120

ที่อยู่

ที่ตั้ง จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.กล้วยแพะ หมู่ 3

โทรศัพท์ แฟกซ์

อีเมล์        เว็บไซต์
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล

ชื่อผู้บริหาร

ประวัติสถานพยาบาล

 

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 4 พ.ย. 2559 22:06ประวัติสถานีนามัยบ้านกล้วยม่วง