ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาด ตำบลปงแสนทอง
   
  หลักเกณฑ์ตรวจสอบข้อมูล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาด ตำบลปงแสนทอง   

รหัส 06121

ที่อยู่

ที่ตั้ง จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.ปงแสนทอง หมู่ 7

โทรศัพท์ แฟกซ์

อีเมล์        เว็บไซต์
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล

ชื่อผู้บริหาร

ประวัติสถานพยาบาล

 

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 26 ต.ค. 2561 21:47