ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.บ้านกาด ตำบลปงแสนทอง
   
  หลักเกณฑ์ตรวจสอบข้อมูล
รพ.สต.บ้านกาด ตำบลปงแสนทอง   

รหัส 06121

ที่อยู่

ที่ตั้ง จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.ปงแสนทอง หมู่ 7

โทรศัพท์ แฟกซ์

อีเมล์        เว็บไซต์
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล

ชื่อผู้บริหาร

ประวัติสถานพยาบาล

 

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 27 พ.ย. 2560 05:06