ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายทอง ตำบลเสด็จ
   
  หลักเกณฑ์ตรวจสอบข้อมูล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายทอง ตำบลเสด็จ   

รหัส 06125

ที่อยู่

ที่ตั้ง จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.บ้านเสด็จ หมู่ 3

โทรศัพท์ แฟกซ์

อีเมล์        เว็บไซต์
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล

ชื่อผู้บริหาร

ประวัติสถานพยาบาล

 

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 26 ก.พ. 2562 01:40