ระบบสารสนเทศภฺมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ
ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.บ้านต้นมื่น ตำบลพิชัย
   
  หลักเกณฑ์ตรวจสอบข้อมูล
รพ.สต.บ้านต้นมื่น ตำบลพิชัย   

รหัส 06127

ที่อยู่

ที่ตั้ง จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.พิชัย หมู่ 14

โทรศัพท์ แฟกซ์

อีเมล์        เว็บไซต์
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล

ชื่อผู้บริหาร

ประวัติสถานพยาบาล

 

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 2 มี.ค. 2561 13:47