ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย
   
  หลักเกณฑ์ตรวจสอบข้อมูล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย   

รหัส 06128

ที่อยู่

ที่ตั้ง จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.ทุ่งฝาย หมู่ 4

โทรศัพท์ แฟกซ์

อีเมล์        เว็บไซต์
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล

ชื่อผู้บริหาร

ประวัติสถานพยาบาล

 

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 14 ก.พ. 2562 21:50