ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเอื้อม ตำบลบ้านเอื้อม
   
  หลักเกณฑ์ตรวจสอบข้อมูล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเอื้อม ตำบลบ้านเอื้อม   

รหัส 06129

ที่อยู่

ที่ตั้ง จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.บ้านเอื้อม หมู่ 1

โทรศัพท์ แฟกซ์

อีเมล์        เว็บไซต์
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล

ชื่อผู้บริหาร

ประวัติสถานพยาบาล

 

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 27 มี.ค. 2561 00:05