ข้อมูลทั่วไป สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
   
  หลักเกณฑ์ตรวจสอบข้อมูล
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี    

รหัส 06131

ที่อยู่

ที่ตั้ง จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.บ้านเอื้อม หมู่ 5

โทรศัพท์ แฟกซ์

อีเมล์        เว็บไซต์
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล

ชื่อผู้บริหาร

ประวัติสถานพยาบาล

 

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 25 ม.ค. 2562 20:41