ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค่าหลวง ตำบลบ้านค่า
   
  หลักเกณฑ์ตรวจสอบข้อมูล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค่าหลวง ตำบลบ้านค่า   

รหัส 06134

ที่อยู่

ที่ตั้ง จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.บ้านค่า หมู่ 4

โทรศัพท์ แฟกซ์

อีเมล์        เว็บไซต์
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล

ชื่อผู้บริหาร

ประวัติสถานพยาบาล

 

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 19 มี.ค. 2561 13:01