ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่จำบอน ตำบลต้นธงชัย
   
  หลักเกณฑ์ตรวจสอบข้อมูล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่จำบอน ตำบลต้นธงชัย   

รหัส 06138

ที่อยู่

ที่ตั้ง จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.ต้นธงชัย หมู่ 9

โทรศัพท์ แฟกซ์

อีเมล์        เว็บไซต์
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล

ชื่อผู้บริหาร

ประวัติสถานพยาบาล

 

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 16 ก.พ. 2562 20:41