ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.บ้านนิคม เขต 1 ตำบลนิคมพัฒนา
   
  หลักเกณฑ์ตรวจสอบข้อมูล
รพ.สต.บ้านนิคม เขต 1 ตำบลนิคมพัฒนา   

รหัส 06139

ที่อยู่

ที่ตั้ง จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.นิคมพัฒนา หมู่ 7

โทรศัพท์ แฟกซ์

อีเมล์        เว็บไซต์
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล

ชื่อผู้บริหาร

ประวัติสถานพยาบาล

 

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 20 ต.ค. 2559 05:01