ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม เขต7 ตำบลนิคมพัฒนา
   
  หลักเกณฑ์ตรวจสอบข้อมูล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม เขต7 ตำบลนิคมพัฒนา   

รหัส 06139

ที่อยู่

ที่ตั้ง จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.นิคมพัฒนา หมู่ 7

โทรศัพท์ แฟกซ์

อีเมล์        เว็บไซต์
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล

ชื่อผู้บริหาร

ประวัติสถานพยาบาล

 

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 23 ก.พ. 2561 01:25