ระบบสารสนเทศภฺมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ
ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.บ้านสบไพร ตำบลบ้านเป้า
   
  หลักเกณฑ์ตรวจสอบข้อมูล
รพ.สต.บ้านสบไพร ตำบลบ้านเป้า   

รหัส 14318

ที่อยู่

ที่ตั้ง จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.บ้านเป้า หมู่ 10

โทรศัพท์ แฟกซ์

อีเมล์        เว็บไซต์
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล

ชื่อผู้บริหาร

ประวัติสถานพยาบาล

 

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 21 ม.ค. 2561 13:50