ผลงานเด่น รพ.สต.บ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย

     
รายละเอียด

จัดตั้งทีมการแพทย์ฉุกเฉินในระดับหม๋บ้านโดยการอบรมทีมกู้ชีพฉุกเฉินเบื้องต้นทุกหมู่บ้าน จำนวน 10 ทีม


ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

รูปภาพ