ผลงานเด่น รพ.สต.บ้านสบเฟือง ตำบลบ้านเอื้อม

     
รายละเอียด

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่ รพ.สต.บ้านสบเฟือง ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

รูปภาพ