ข้อมูลสถานพยาบาล
ผลงานเด่น รพ.สต.บ้านสบไพร ตำบลบ้านเป้า

     
รายละเอียด

ผลการประยุกต์ใช้การดำเนินงาน  DPAC ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคเบาหวานร่วมโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบไพร


ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

รูปภาพ