การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
  • ชื่อ-สกุล ผู้บันทึกข้อมูล
  • ที่สะดวกในการติดต่อ
  • ที่สะดวกในการติดต่อ
  • เบอร์ภายใน สำนักงาน
  • ขั้นต่ำ 5 ตัวอักษร
  • กรอกรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง ให้ตรงกันกับด้านบน