ผลงานเด่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำผักกูด

รายละเอียด

การศึกษาฤทธิ์ของไพลในการลดระดับความปวดกล้ามเนื้อและการส่งเสริมฤทธิ์ไพลด้วยการนวดประคบสมุนไพร


 
ข้อมูลวันที่ 3 เม.ย. 2557 08:54