ผลงานเด่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนค้อ ตำบลโนนค้อ

รายละเอียด

1. อสม.ดีเด่นระดับชาติ  สาขา การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  ปี 2556

2.  รองชนะเลิสอันดับ 1 ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2555 การประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย


 
ข้อมูลวันที่ 28 ส.ค. 2558 23:19