ผลงานเด่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเหล่า ตำบลบก

รายละเอียด

ความภาคภูมิใจ

ผลงานเด่น

1.โปรแกรม report-jhcis-hualao นวตกรรม R2R ดีเด่น ปี พ.ศ.2557 รพ.ศิริราช (R2Rครั้งที่7)

2.รับคัดเลือกนำเสนอ วิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2555,2557 ณ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

3.รองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทโปสเตอร์ ผลงานวิชาการ สสจ.ศรีสะเกษ ปี2555,2557

4.รองชนะเลิศอันดับ1 วิชาการ เขตสุขภาพ10 ปี 2555 ณ จ.มุกดาหาร

5.ผ่านการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี พ.ศ.2556 จาก สคร.7 อุบลราชธานี

6.หมู่บ้านงานศพปลอดเหล้่า 100% (8หมู่บ้าน) ตำบลต้นแบบของอำเภอโนนคูณ

7.โครงการเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (โอสถสภา) เพื่อผู้ป่วยสุขภาพจิต/ผู้ด้อยโอกาส

   นำเสนอวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2559 ณ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

8.ชนะเลิศประกวด5ส สถานที่ทำงาน (คปสอ.โนนคูณ) ปี พ.ศ.2556


ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
เอกสารตีพิมพ์
 
ข้อมูลวันที่ 15 ก.พ. 2560 19:52