ผลงานเด่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ

รายละเอียด

การประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2559

บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไฮ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในระดับจังหวัด


 
ข้อมูลวันที่ 13 ธ.ค. 2560 12:35