ผลงานเด่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล

รายละเอียด

ได้รับรางวัล ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560


 
ข้อมูลวันที่ 19 ต.ค. 2560 09:34