ผลงานเด่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง

รายละเอียด

ชนะเลิศการประกวด อสม.สาขาการให้บริการในศสมช.  ระดับจังหวัด  และรองชนะเลิศ  ระดับเขต  ปีพ.ศ.๒๕๕๑


 
ข้อมูลวันที่ 25 ม.ค. 2555 14:13