ผลงานเด่น โรงพยาบาลสระโบสถ์

รายละเอียด

การวิเคราะห์ต้นทุนการรักษาผู้ป่วยเบาหวานในแผนกผู้ป่วยนอก 

โรงพยาบาลสระโบสถ์ จ.ลพบุรี

 


ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
ต้นทุนเบาหวาน .pdf
 
ข้อมูลวันที่ 14 ธ.ค. 2554 01:50