ผลงานเด่น โรงพยาบาลลำสนธิ

รายละเอียด

เพิ่มคุณภาพ ผสานเครือข่าย ผ่านการพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุน
CUP ลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

 

ข้อมูลโดย:  CUP ลำสนธิ จ.ลพบุรี

เรียบเรียงโดย:  ทีมวิชาการ สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล


ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
01ลำสนธิ-ระบบบริการ.pdf
summary DHS ลำสนธิ.pdf
concept DHS.pdf
DHS ลำสนธิลพบุรี.pdf
DHS@lumsonthi.pdf
 
ข้อมูลวันที่ 6 ต.ค. 2554 20:22