ผลงานเด่น โรงพยาบาลดอยเต่า

รายละเอียด

ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
KCL
(ผ้ากายสิทะิ์
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
rdu
การลดน้ำหนัก
การเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
การจัดการระบบหนังสือ_งานธุรการ.pdf
การประเมินความพึงพอใจ _ กลุ่มการ พยาบาลและOPD.pdf
การพัฒนาการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก_แผน.pdf
เกษตร _ร่มกันแดด.pdf
แก้ไขระบบการเงิน_งานการเงิน.pdf
งาน supply_resterlile.pdf
งานกิจกรรมบำบัด_ถุงมือ.pdf
งานซักฟอก _การป้องกันผ้าหาย.pdf
งานรังสี_อัตราการx-ray ซ้ำ.pdf
ชันสูตร+ช่าง _เครื่องเป่าสไลด์สเมียร์เลือด.pdf
ถุงลดปวด_งานทันตกรรม.pdf
แผน_ การพัฒรางานพรบ.pdf
แผน_การscanเวชระเบียน.pdf
พอกสูงอายุเข่าเสื่อม _แพทยืแผนไทย.pdf
พัฒนาระบบโครงการจ่ายตรง_แผน.pdf
ห้องบัตร_ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเวชระเบียน.pdf
 
ข้อมูลวันที่ 25 มิ.ย. 2558 20:00