ผลงานเด่น โรงพยาบาลท่าชนะ

รายละเอียด

นายครรชิต  สันเมือง  ตำแหน่งคนงาน  เป็นลูกจ้างประจำของโรงพยาบาลท่าชนะ สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป

ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (กลุ่มลูกจ้างประจำ) ประจำปี 2552  จากนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ


ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
Untitled-Scanned-01.jpg
 
ข้อมูลวันที่ 18 พ.ย. 2554 01:54