ผลงานเด่น โรงพยาบาลพนม

รายละเอียด

 

 

Phanom  Hospital  Nasal  FB Remover

(คลิปมหัศจรรย์)

   

 

1.    หน่วยงาน  ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพนม

2.   ความสำคัญและความเป็นมา

โรงพยาบาลพนมเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียงตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร การคมนาคมไม่สะดวก  ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินเป็นหน่วยงานหนึ่งใน โรงพยาบาลพนมให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุต่างๆ   รวมถึงล้างแผล  ฉีดยา ล้างตา รวมถึง ให้บริการเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย เช่น สิ่งแปลกปลอมที่ตา  หู คอและจมูก โดยเฉพาะสิ่งแปลกปลอมเข้าจมูกซึ่งส่วนใหญ่จะพบมากในผู้ป่วยเด็กซึ่งกำลังอยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็น  กรณีที่สิ่งแปลกปลอมที่พบอยู่ลึกมากจะทำการส่งต่อไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าเพื่อให้แพทย์เฉพาะทางดูแล  กรณีที่สิ่งแปลกปลอมอยู่ไม่ลึกสามารถเอาออกได้โดยแพทย์ของโรงพยาบาลพนม ก็จะให้บริการที่ห้องฉุกเฉิน  เนื่องจากโรงพยาบาลพนมยังขาดอุปกรณ์ที่จะช่วยนำสิ่งแปลกปลอมออกจากจมูก  ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะใช้คลิปหนีบกระดาษเขี่ยออก  ซึ่งตัวคลิปจะกลมเล็กสั้นไม่สะดวกต่อการจับ ควบคุมทิศทางได้ยากและผู้ป่วยเด็กมักจะดิ้นและต้องดัดคลิปทุกครั้งเวลามี caseบางครั้งปลายคลิปซึ่งแหลมจะถูกับผนังจมูกทำให้ปวดและมีเลือดออก ทางทีมจึงคิดดัดแปลงเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกและใช้งานง่าย  สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่ต้องดัดคลิปใหม่ทุกครั้งและสามารถนำไปล้างทำความสะอาดเพื่อเก็บไว้ใช้ในผู้ป่วยรายอื่นต่อไปได้

3.    วัตถุประสงค์

1.    เพื่อให้การนำสิ่งแปลกปลอมออกจากจมูกเด็กประสบความสำเร็จมากขึ้น

2.    เพื่อความสะดวกและก่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งแพทย์และผู้รับบริการ

3.    เพื่อลดการบาดเจ็บขณะทำหัตถการ

4.    วิธีดำเนินการ

วัสดุอุปกรณ์     - คลิปหนีบกระดาษ

                         - ปลอกMedicat ที่ใช้แล้ว

                         -  กาวไฟฟ้า

วิธีทำ   

1. นำคลิปหนีบกระดาษมาดัดให้เป็นรูปตัวยูและดัดส่วนปลายให้โค้งเล็กน้อย

                         2.นำปลอก Medicat ที่ใช้แล้วมาเจาะรูทางด้านบนเพื่อทำเป็นด้ามจับ

                        3. นำคลิปที่ดัดไว้แล้วมาใส่ในรูที่เจาะไว้ทางด้านบนของปลอก Medicat ยึดติดไว้ด้วยกาว ทิ้งไว้จนกาวแข็งตัว

 วิธีใช้    นำ Nasal  FB  Remover มาใช้ในผู้ป่วยเด็กที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าจมูกโดยใส่เข้าไปในจมูกทางด้านปีกจมูกด้านนอก เพื่อเกี่ยวสิ่งแปลกปลอมออกมา

 

ระยะเวลาดำเนินการ   ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2550จนถึงปัจจุบัน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

  ตัวชี้วัด          - ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ

                            - ความพึงพอใจของแพทย์ผู้ใช้

  ผลลัพธ์

1.    ผู้ป่วยและญาติพึงพอใจ

2.    สะดวก ใช้ได้ทันทีไม่ต้องดัดคลิปหนีบกระดาษทุกครั้งเวลาจะใช้

3.    ปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะใช้งาน

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ

ได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม และความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นอย่างดี

แผนการพัฒนา   ปรับปรุงให้มีรูปลักษณ์สวยงาม  พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม

 

 


 
ข้อมูลวันที่ 19 พ.ย. 2554 05:18