โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดไทรม้าเหนือ

ขนาด ขนาดกลาง รับผิดชอบประชากร จำนวน 3,000 - 8,000 คน
OTOP NCD-เบาหวาน
ระยะทาง จากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า กม.
พื้นที่ จ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี ต.ไทรม้า หมู่ 4
ที่อยู่ 87/1 หมู่ 4 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรีิ จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 02-921-6870
โทรสาร -
ID Line
URL
ภาพประกอบ
 • การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของวัด โดยมีส่วนร่วมกับ ชุมชนและ โรงเรียน

 • การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของวัด โดยมีส่วนร่วมกับ ชุมชนและ โรงเรียน

 • การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของวัด โดยมีส่วนร่วมกับ ชุมชนและ โรงเรียน

 • การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของวัด โดยมีส่วนร่วมกับ ชุมชนและ โรงเรียน

 • การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของวัด โดยมีส่วนร่วมกับ ชุมชนและ โรงเรียน

 • การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของวัด โดยมีส่วนร่วมกับ ชุมชนและ โรงเรียน

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดไทรม้าเหนือ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายธวัช ผึ่งแช่ม

  นายธวัช ผึ่งแช่ม

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ข้าราชการ นางสาวธนภรภัทร เชื้อผึ้ง

  นางสาวธนภรภัทร เชื้อผึ้ง

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  2 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางสาวบุบผา เกิดมา

  นางสาวบุบผา เกิดมา

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางเอื้ออังกูร บุญนาค

  นางเอื้ออังกูร บุญนาค

  พยาบาลวิชาชีพ
  4 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางสินีนาฏ แตงบัว

  นางสินีนาฏ แตงบัว

  พยาบาลวิชาชีพ
  5 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวปาริชาติ กลิ่นกุล

  นางสาวปาริชาติ กลิ่นกุล

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  6 เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวแพรวพิรยา สุดศรี

  นางสาวแพรวพิรยา สุดศรี

  เจ้าพนักงานธุรการ

บุคลากรหมุนเวียน

แพทย์

08.30 o.-16.30 o.

จำนวน 1 คน / ครั้ง

   1 ข้าราชการ นายแพทย์ประเสริฐ ประกายรุ้งทอง

  นายแพทย์ประเสริฐ ประกายรุ้งทอง

  แพทย์
 
   2 ข้าราชการ นายแพทย์เชาวน์ อารมณ์ดี

  นายแพทย์เชาวน์ อารมณ์ดี

  แพทย์
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 5,353 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3,058 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 1,234 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 811 คน
5 จำนวน อสม. 67 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 1,965 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 2 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 383 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 0 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 1,448 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 78 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 44 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 9 คน
15 จำนวนผู้พิการ 13 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 9 ก.พ. 2564
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน -
2.1 บ้านพัก 1 พร้อมใช้
2.2 บ้านพัก 2 พร้อมใช้
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย -

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 9 ก.พ. 2564
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 2 เครื่อง
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ 1 เครื่อง
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า 1 เครื่อง
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม 1 เครื่อง
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) 1 เครื่อง
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) -
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 1 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) 1 เครื่อง
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 2 ชุด
11 เตียง Fowler 1 เตียง
12 เครื่อง suction mobile -
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา -
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 2 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 9 ก.พ. 2564
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน กน2408 -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน กษ3252 พร้อมใช้
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 (1)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน กจษ678 -
3 (2)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน กจฉ851 พร้อมใช้
3 (3)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน 1กฆ1268 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 8 มี.ค. 2562
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี -
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย - -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 9 ก.พ. 2564
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2563

วันที่บันทึกข้อมูล : 9 ก.พ. 2564
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2562 414,414.61
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 228,400.00
2.2 งบลงทุน 0.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 1,344,931.00
2.4 เงินอื่นๆ 103,957.44
รวม 1,677,288.44
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 760,242.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 71,841.91
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 219,006.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 68,747.50
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 0.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 118,164.00
รวม 1,238,001.41
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563 947,670.64

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 1,803 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 4,096 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 842 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 1,910 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2564

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 9 ก.พ. 2564

อำเภอประเมินวันที่ 16 ก.ค. 2564

จังหวัดประเมินวันที่ 17 ส.ค. 2564