โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเอง 1

ขนาด ขนาดกลาง รับผิดชอบประชากร จำนวน 3,000 - 8,000 คน
OTOP NCD-หัวใจขาดเลือด
ระยะทาง จากโรงพยาบาลพิมาย กม.
พื้นที่ จ.นครราชสีมา อ.พิมาย ต.นิคมสร้างตนเอง หมู่ 1
ที่อยู่ เลขที่ 209 ม. 1 ตำบลนิคมสร้างตนเองพิมาย
โทรศัพท์ 044- 965499
โทรสาร
ID Line
URL
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเอง 1

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นางฐัชภรณ์ อภัยบุรี

  นางฐัชภรณ์ อภัยบุรี

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ข้าราชการ นางพัชรี​ ควบพิมาย

  นางพัชรี​ ควบพิมาย

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  2 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางจุลสุดา​ สว่างจิตร

  นางจุลสุดา​ สว่างจิตร

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางสาวลมัย โภคสมบัติ

  นางสาวลมัย โภคสมบัติ

  พยาบาลวิชาชีพ
  4 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางขนิษฐา​ พืช​พันธ์​

  นางขนิษฐา​ พืช​พันธ์​

  พยาบาลวิชาชีพ
  5 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ข้าราชการ นายประจักษ์​ ช่างไม้

  นายประจักษ์​ ช่างไม้

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  6 ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางสาวอัญญาภร การบุญ

  นางสาวอัญญาภร การบุญ

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
  7 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางสาวประวีณา​ มีพร้อม

  นางสาวประวีณา​ มีพร้อม

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  8 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางสาววรางคณา นาเท

  นางสาววรางคณา นาเท

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  9 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางสาวอารยา​ ขวัญสุข

  นางสาวอารยา​ ขวัญสุข

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  10 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางประสงค์​ จำปาโพธิ์

  นางประสงค์​ จำปาโพธิ์

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 4,734 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 4,198 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 261 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 270 คน
5 จำนวน อสม. 62 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 1,819 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 15 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 6 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 1,230 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 4 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 1,020 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 307 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 0 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 0 คน
15 จำนวนผู้พิการ 46 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 6 ธ.ค. 2562
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 พร้อมใช้
2.2 บ้านพัก 2 -
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย -
4 ต่อเติมชั่นล่าง พร้อมใช้
5 ต่อเติมอาคาร พร้อมใช้

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า 2 เครื่อง
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม 2 เครื่อง
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) 4 เครื่อง
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) -
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 3 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก -
11 เตียง Fowler 1 เตียง
12 เครื่อง suction mobile -
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 2 เครื่อง
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา -
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 2 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 14 ธ.ค. 2562
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน ผ 3200 พร้อมใช้
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน ข7545 พร้อมใช้
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน ขลง609 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 ม.ค. 2563
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 ม.ค. 2563
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2562

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 ม.ค. 2563
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2561 566,024.68
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 986,054.00
2.2 งบลงทุน 120,000.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 56,000.00
2.4 เงินอื่นๆ 50,000.00
รวม 1,212,054.00
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 617,900.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 94,782.00
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 655,119.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 39,510.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 241,300.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 357,958.00
รวม 2,006,569.00
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 384,515.00

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 7,185 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 24,969 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 568 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 5,318 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 31 ม.ค. 2563

อำเภอประเมินวันที่ 7 พ.ค. 2563