โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่าระเว

OTOP โรคติดต่อ
ระยะทาง จากโรงพยาบาลพิมาย กม.
พื้นที่ จ.นครราชสีมา อ.พิมาย ต.ธารละหลอด หมู่ 11
ที่อยู่ ม.11 ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 081-9991225
โทรสาร
ID Line
URL
ภาพประกอบ
 • ทีมเยี่ยมเสริมพลัง ประเมิน รพ.สต.ติดดาว2561

 • เครื่องนึ่ง

 • ห้องซักล้าง

 • มุมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

 • งานทันตกรรม

 • คลังเวชภัณฑ์

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่าระเว

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายวิโรจน์ ศรีอภัย

  นายวิโรจน์ ศรีอภัย

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ อำไพ ศรีอภัย

  อำไพ ศรีอภัย

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ ติณณา เคล้าพิณ

  ติณณา เคล้าพิณ

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 นักวิชาการสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางสาวนันท์นภัส จงเสริมกลาง

(นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข))

  นางสาวนันท์นภัส จงเสริมกลาง

  นักวิชาการสาธารณสุข
  4 เจ้าพนักงานสาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวศิริพร ศรีวิชา

  นางสาวศิริพร ศรีวิชา

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  5 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสำเรียง นิลแท้

  นางสำเรียง นิลแท้

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  6 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสมหมาย เฉียงพิมาย

  นางสมหมาย เฉียงพิมาย

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  7 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวนงนุช ฐิติกุลธาดา

  นางสาวนงนุช ฐิติกุลธาดา

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  8 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางสาวสิริลักษณ์ สดโคกกรวด

  นางสาวสิริลักษณ์ สดโคกกรวด

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป
  9 พนักงานทำความสะอาด ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางสาวใย ป่วงกลาง

  นางสาวใย ป่วงกลาง

  อื่นๆ

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 3,061 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2,610 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 341 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 105 คน
5 จำนวน อสม. 0 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 882 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 14 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 2 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 323 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 2 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 633 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 179 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 129 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 2 คน
15 จำนวนผู้พิการ 23 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-02-12
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 -
2.2 บ้านพัก 2 พร้อมใช้
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย พร้อมใช้
4 ที่จอดรถยนต์โครงเหล็ก พร้อมใช้
5 ห้องน้ำคนพิการสูงอายุคนท้อง พร้อมใช้
6 อาคารสนับสนุนบริการ(ซักล้าง) พร้อมใช้
7 ห้องทันตกรรม พร้อมใช้
8 ต่อเติมห้องทำงาน3.5*5.0 เมตร พร้อมใช้
4 รั้วคอนกรีตเหล็กดัดยาว 30 เมตร -
10 รั้วคอนกรีตทึบยาว 118 เมตร พร้อมใช้

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-02-12
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า 1 เครื่อง
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม 1 เครื่อง
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) -
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) -
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 3 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 3 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler 2 เตียง
12 เครื่อง suction mobile -
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา 1 เครื่อง
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 2 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-02-12
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ทะเบียน กษ4057 พร้อมใช้
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน งทร 532 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 2018-03-20
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 2018-03-20
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2561

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-03-09
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2560 734,693.69
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0.00
2.2 งบลงทุน 0.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 1,477,277.40
2.4 เงินอื่นๆ 220,357.84
รวม 1,697,635.24
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 1,243,932.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 73,453.28
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 214,324.98
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 198,379.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 73,200.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.00
รวม 1,803,289.26
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561 628,789.74

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 3,262 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 15,820 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 0 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 0 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 2019-03-09

อำเภอประเมินวันที่ 2019-03-15

จังหวัดประเมินวันที่ 2019-08-08

ผ่านเกณฑ์

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2561