โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสม

ขนาด ขนาดกลาง รับผิดชอบประชากร จำนวน 3,000 - 8,000 คน
OTOP สุขภาพจิต
ระยะทาง จากโรงพยาบาลวังน้ำเขียว 20.7 กม.
พื้นที่ จ.นครราชสีมา อ.วังน้ำเขียว ต.อุดมทรัพย์ หมู่ 6
ที่อยู่ 248 ม.6 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0817907848
โทรสาร
ID Line 0817907848
URL
ภาพประกอบ
 • ผู้ม่รับบริการนวันนัดโรคม่ติดต่อ

 • บริการการแพทย์แผนไทย

 • พอ.สว.

 • ผู้นำชุมชนใช้งบฯกระตุ้นเศรษฐกิจเตรียมพัฒนา รพ.สต.

 • ผู้รับบริการในช่วงรณรงค์ฯ

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสม

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายยศจรัส มีมั่งคั่ง

  นายยศจรัส มีมั่งคั่ง

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางเกษร บำรุงพานิชย์

  นางเกษร บำรุงพานิชย์

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ข้าราชการ น.ส.ศิริรัตน์ วุฒิพงษ์

  น.ส.ศิริรัตน์ วุฒิพงษ์

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  3 ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข น.ส.หัตถยารัตน์ สุวรรณเหม

  น.ส.หัตถยารัตน์ สุวรรณเหม

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
  4 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นายศักดิ์เกษม สอดกิ่ง

  นายศักดิ์เกษม สอดกิ่ง

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

บุคลากรหมุนเวียน

ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป

08.30-16.30

จำนวน 1 คน / ครั้ง

   1 ลูกจ้างชั่วคราว (นอกราชการ) นางอรพิมพ์ วิทสระน้อย

(คนงานทำความสะอาดอาคารและเครื่องมือแพทย์)

  นางอรพิมพ์ วิทสระน้อย

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป
 
 

อื่นๆ

08.30-16.30

จำนวน 1 คน / ครั้ง

   1 ลูกจ้างชั่วคราว (นอกราชการ) นางสาวสุจินดา สุวรรณเหม

(คนงานดูแลสวนหย่อม)

  นางสาวสุจินดา สุวรรณเหม

  อื่นๆ
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 3,546 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3,158 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 204 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 144 คน
5 จำนวน อสม. 47 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 1,300 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 4 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 300 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 594 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 217 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 1,262 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 8 คน
15 จำนวนผู้พิการ 50 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 3 ก.พ. 2564
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 พร้อมใช้
2.2 บ้านพัก 2 พร้อมใช้
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย พร้อมใช้

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 3 ก.พ. 2564
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า 1 เครื่อง
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม -
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) -
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 2 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) 1 เครื่อง
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 4 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 2 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler 1 เตียง
12 เครื่อง suction mobile 1 เครื่อง
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา 1 เครื่อง
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 1 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -
23 เซตคลอด 1

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 3 ก.พ. 2564
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล พร้อมใช้
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน 0 -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ทะเบียน 0 -
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน 1 -
3 (3)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน 1 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 3 ก.พ. 2564
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -
9 ให้คำปรึกษาทั่วไป มี มี
10 ออกเยี่ยมบ้าน มี มี

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 3 ก.พ. 2564
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี
7 ส่งเสริมสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2563

วันที่บันทึกข้อมูล : 3 ก.พ. 2564
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2562 404,648.49
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0.00
2.2 งบลงทุน 1,159,400.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 801,352.65
2.4 เงินอื่นๆ 168,634.57
รวม 2,129,387.22
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 578,569.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 28,196.80
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 201,960.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 2,800.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 0.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.00
รวม 811,525.80
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563 403,109.81

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 3,921 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 8,901 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 1,329 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 2,654 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2564

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 3 ก.พ. 2564

อำเภอประเมินวันที่ 5 ก.พ. 2564