โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ยา

ขนาด ขนาดกลาง รับผิดชอบประชากร จำนวน 3,000 - 8,000 คน
OTOP อุบัติเหตุ
ระยะทาง จากรพ.แม่ข่าย - 18.1 กม.
พื้นที่ จ.เชียงราย อ.พญาเม็งราย ต.ไม้ยา หมู่ 2
ที่อยู่ 128 ม.15 บ้านไม้ยากลาง ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-160765
โทรสาร -
ID Line 1
URL
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ยา

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายอนันท์ ดวงอินต๊ะ

  นายอนันท์ ดวงอินต๊ะ

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ข้าราชการ นางสาวจิราภรณ์ แสนทอน

  นางสาวจิราภรณ์ แสนทอน

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  2 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นาวสาวศรีทอน ชัยรัตน์

  นาวสาวศรีทอน ชัยรัตน์

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ข้าราชการ นางรัตติยา เหลี่ยมแก้ว

  นางรัตติยา เหลี่ยมแก้ว

  นักวิชาการสาธารณสุข
  4 ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางอมรรัตน์ เนตรเมืองมา

  นางอมรรัตน์ เนตรเมืองมา

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
  5 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางกุหลาบทิพย์ อิ่นคำ

  นางกุหลาบทิพย์ อิ่นคำ

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  6 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวฐาปนี เป็งนา

  นางสาวฐาปนี เป็งนา

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  7 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางรัตนา เวียนรอบ

  นางรัตนา เวียนรอบ

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  8 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นายทวีศักดิ์ อินต๊ะมูล

  นายทวีศักดิ์ อินต๊ะมูล

  อื่นๆ

บุคลากรหมุนเวียน

แพทย์

จำนวน 1 คน / ครั้ง

   1 ข้าราชการ นางสาว อวิสา บุญส่งเสริมสุข

  นางสาว อวิสา บุญส่งเสริมสุข

  แพทย์
 
 

ทันตแพทย์

08.30 น. - 16.30 น.

จำนวน 1 คน / ครั้ง

   1 ข้าราชการ นายกรกฏ แก้วนา

  นายกรกฏ แก้วนา

  ทันตแพทย์
 
 

เภสัชกร

จำนวน 1 คน / ครั้ง

   1 ข้าราชการ นางสาว นาตยา พรมสง่า

  นางสาว นาตยา พรมสง่า

  เภสัชกร
 
 

นักกายภาพบำบัด

จำนวน 1 คน / ครั้ง

   1 ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางสาว รัชฏพร อิ่นคำ

  นางสาว รัชฏพร อิ่นคำ

  นักกายภาพบำบัด
 
 

แพทย์แผนไทย

08.30 - 16.30 น. (ทุกวันพฤหัสบดี)

จำนวน 1 คน / ครั้ง

   1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นาย นิกร เป็งมา

  นาย นิกร เป็งมา

  แพทย์แผนไทย
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 4,099 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3,346 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 333 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 295 คน
5 จำนวน อสม. 141 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 1,561 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 6 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 1 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 0 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 1,067 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 184 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 1 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 1 คน
15 จำนวนผู้พิการ 193 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 พ.ย. 2564
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 พร้อมใช้
2.2 บ้านพัก 2 พร้อมใช้
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย พร้อมใช้

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 พ.ย. 2564
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า 2 เครื่อง
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม -
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) 2 เครื่อง
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) 7 เครื่อง
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 2 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) 1 เครื่อง
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler 1 เตียง
12 เครื่อง suction mobile 1 เครื่อง
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ -
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา -
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 1 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 2 มิ.ย. 2564
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล พร้อมใช้
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน คธง 653 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 2 มิ.ย. 2564
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) - -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 2 มิ.ย. 2564
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2564

ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2563 0.00
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0.00
2.2 งบลงทุน 0.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 0.00
2.4 เงินอื่นๆ 0.00
รวม 0.00
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 0.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 0.00
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 0.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 0.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 0.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.00
รวม 0.00
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564 0.00

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 3,725 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 9,920 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 1,257 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 2,693 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2565

อยู่ระหว่างดำเนินการ